Biorezonancia

V médiách a v rôznych diskusiách sa často vedú polemiky o transparentnosti údajov získaných biorezonančnou diagnostikou. S takýmito otázkami sa obracajú klienti aj na nás, preto v nasledujúcom článku odpovedáme všetkým, ktorých táto téma zaujíma.

V našej poradni využívame na diagnostiku najnovšiu verziu špičkového biorezonančného prístroja Diacom Lite Freq. Týmto prístrojom vieme zistiť energetické zaťaženie jednotlivých orgánov tela. Je však dôležité, aby naturopatický poradca vysvetlil klientovi, že používanými prístrojmi sa nediagnostikuje konkrétna choroba, ale odchýlka stavu jednotlivých orgánov od ideálneho stavu zdravého organizmu. Na základe takto získaných údajov, spolu so subjektívnymi potiažami, ako aj s medicínsky diagnostikovaným stavom, vieme odhaliť príčinu zdravotných problémov klienta. Práve preto je mimoriadne dôležité aby bol poradca skúsený a vedel z údajov a grafov prístroja naozaj „čítať“ a posúdiť všetky súvislosti, čo je k zisteniu príčiny ochorenia a k aplikácii následných postupov nevyhnutné. Práve tieto schopnosti sú podstatou správnej vstupnej diagnostiky.

Princíp rezonančnej diagnostiky sa využíva v moderných prístrojoch už od zavedenia magnetickej rezonancie (MRI) – uznávanej diagnostickej metódy v modernej medicínskej praxi. Pri MRI sa využíva rezonancia jadier atómov (hlavne vodíka) v magnetickom poli po vybudení elektromagnetickým impulzom a meranie relaxačných časov jadier atómov v spinovej rotácii, čo patrí k principiálnemu základu celej tejto metódy. Mechanizmus pôsobenia tohto princípu je opísaný v článku rádiológa MUDr. Mariána Valášeka v našom blogu.

Zároveň uvádzame aj názor programátora z diskusného príspevku k prístroju DIACOM:

„Chcel by som sa ako databázový programátor, ktorý mal možnosť zoznámiť sa s prístrojmi DIACOM a Delta Scan, vyjadriť k problematike biorezonancie či vegetatívno-rezonančného testovania (VRT), ktorá je základom práce s prístrojom. Obrázky a značky sú len ilustratívne a majú poskytnúť iba vizuálnu orientáciu pri testovaní. Každopádne databáza obsahuje niekoľko desiatok tisíc spektrálnych charakteristík rôznych patogénov, diagnóz, alergénov, potravín, bunkových preparátov (od renomovaných lekárskych a vedecko-výskumných ústavov) v grafickej forme. Unikátne sú práve charakteristiky patogénov. Ak by sme chceli zisťovať biologickú odozvu prítomnosti patogénov v ľudskom organizme pomocou fyzických vzoriek (napr. pásomnice, škrkavky, mrle, rôzne baktérie, plesne atď.), potrebovali by sme poriadne veľkú vzorkovnicu, prístroj tzv. syncrometer a tiež veľkú dávku trpezlivosti, dobrý hudobný sluch a more času.

Prístroje typu DIACOM tento čas skrátili na minimum. Nielenže nemusíme na testovanie vlastniť vzorky patogénov fyzicky, ale v databáze patogénov sa dá urobiť navyše i filtrácia tých najpravdepodobnejších. Kedže nie je možné z časových dôvodov testovať tisíce vzoriek, tak sa robí prvotná selekcia, aby sa podľa pohlavia, veku, aktuálnych potiaží a príznakov vybrali pre testovanie iba zmysluplné a relevantné druhy vzoriek. To je práve dôvod prečo Vás musí operatér DIACOMU „vyspovedať“. Čím pravdivejšie sa zadajú potiaže, tým relevantnejšiu skupinu možných patogénov, ktoré potiaže spôsobujú dostaneme. A potom sa na tomto najpravdepodobnejšom zozname prevádza vegetatívno-rezonančné testovanie a až to potvrdzuje alebo vylučuje prítomnosť príslušného patogénu, diagnózy, alergénu atď. v ľudskom organizme. A to porovnaním práve zosnímaného grafu z klienta a jeho koreláciu s testovanou vzorkou z databázy. To je nosná operácia, ktorú robí počítač – výpočet matematickej korelácie.

Mimochodom Delta Scan je certifikovaným lekárskym prístrojom nielen v Nemecku, ale aj vo Švajčiarsku. INDIGO má zas certifikát v USA ako lekársky prístroj pre oblasť neurológie. Na Slovensku je však najrozšírenejší práve DIACOM pre jeho ľahšiu cenovú a jazykovú dostupnosť a tiež pre technickú podporu, servis, odbornú podporu školiteľov a lekárov s mnohoročnými skúsenosťami s prácou s prístrojom v oblasti prevencie a odhaľovaní skutočných príčin zlého zdravotného stavu. Navyše je možné prístroj DIACOM využívať i na harmonizáciu orgánov, stimuláciu imunity či nízkofrekvenčnú terapiu.“

Zároveň vám predkladáme ešte niekoľko argumentov o absolútnej bezpečnosti alternatívnej terapie, resp. naturopatie ako z hľadiska používaných neinvazívnych metód získavania informácií o zdravotnom stave klienta, tak aj o spôsoboch terapeutickej pomoci prostredníctvom poradenstva, keďže:

  • všetky lieky majú negatívne vedľajšie účinky (sú uvedené na príbalových letákoch), naproti tomu pri prírodnej terapii žiadne takéto riziká nehrozia (nehovoriac o tom, že naturopat nemá možnosť predpisovať alebo odporúčať lieky a medikamenty),
  • klasická medicína má špecializovaných lekárov, ktorý posielajú človeka na vyšetrenie naprieč celým spektrom odborníkov a človek sa im prakticky „stratí“ na chodbách čakární (aj súvislosti medzi jeho jednotlivými symptómami), naproti tomu naturopatia sa snaží vidieť symptómy vo vzájomných príčinných súvislostiach,
  • klasická medicína vymedzuje na jedného človeka u všeobecného lekára cca 5 – 10 minút (teda nemá na pacienta čas), naturopat venuje – prípad od prípadu – 1 až 2 hodiny času na jedného klienta,
  • v dôsledku toho klasická medicína „nemá čas“ na zisťovanie príčiny a príčiny tejto príčiny až na začiatok príčinného radu a uspokojí sa s potláčaním symptómov, alternatíva sa naproti tomu o objavenie prvotných príčin úprimne snaží,
  • klasická medicína lieči výhradne chemickými preparátmi (čo je v poriadku), pretože len tieto sa dajú patentovať a teda priemyselne vyrábať s finančným profitom, ktorý pokryje náklady základného aj aplikovaného výskumu (a samozrejme aj zisk farmaceutických firiem), alternatíva pomáha výhradne prírodnými prostriedkami, zmenou stravy a životného štýlu, pretože silu prírody a vedomia nie je možné patentovať, ale objaviť ju v sebe môže každý z nás.

Kto pozná históriu ajurvédy, čínskej medicíny, akupunktúry, ale aj najnovšie výskumy komplementárnej a integrálnej medicíny, nemôže ignorovať naliehavú potrebu zmeny súčasnej civilizačnej paradigmy. Pre malú exkurziu odporúčam každému knihu „Kvantový doktor“ od Dr. Amita Goswamiho, PhD s podnadpisom: „Kvantový fyzik nás provádí zdravím a léčbou“ (ANAG, 2014). Jeho meno je už dávno pojmom vo svete kvantovej fyziky. Odhodlal sa však napísať provokatívnu knihu, v ktorej sa prihovára za integráciu všetkého, čo ponúka tzv. akademická (moderná) medicína s múdrosťou vekov a silou Vedomia v jeho najširšom ponímaní, čo je však už skutočná zmena súčasnej prevládajúcej materialistickej a egom ovládanej paradigmy v poznanie, že vedomie je esenciou a tvorcom energoinformačných a následne hmotných procesov.

Autor: Ing. Zoltán Németh