Angina pectoris

Prírodná liečba anginy pectoris:

Psychosomatika:

Psychické príčiny

Emocionálna náplň konfliktu (muž pravák): prvotný revírny - pohlavný konflikt:  konflikt strachu, strachovania sa o revír, moje územie je vystavené nebezpečenstvu, bojím sa o to, čo je moje, čo patrí mne, je možné, že to stratím, stratím svoju prácu, manželku, idem do dôchodku, zúžil sa mi životný priestor.

Emocionálna náplň konfliktu (žena ľaváčka): prvotný revírny - pohlavný konflikt:  konflikt  sexuálnej frustrácie, odmietnutia: už ma nechce, podviedli ma, opustil ma pre inú, vyhodil ma z domu, nechce si ma zobrať za ženu, nestýka sa so mnou, nevieme sa zosobášiť.

Vysvetlenie klasickej medicíny:

Popis anginy pectoris

Angina pectoris (AP) je jednou z akútnych foriem ischemickej choroby srdca.

Toto ochorenie je definované pálčivou bolesťou za hrudnou kosťou, ktorá je spôsobená nedostatkom kyslíka v srdcovej svalovine. Svojimi príčinami a prejavmi je veľmi podobná ako akútny infarkt myokardu s rozdielom, že pri angine pectoris nedochádza k odumretiu (ischémii) srdcového tkaniva a pri liečbe je účinný liek Nitroglycerín (v spreji alebo tablete).

Celý proces tejto bolesti je popísaný, keď málo okysličená krv prúdi do srdca, ktoré potrebuje vyššiu koncentráciu kyslíka. Tým dôjde k nesprávnemu sťahovanie srdcovej svaloviny, srdce prestáva plniť svoju funkciu ako pumpa a tým sa do celého tela nedostáva dostatok okysličenej krvi a späť opäť do srdca.

Angina pectoris je bolesť, ku ktorej dochádza pri zvýšenej požiadavke na kyslík - rýchla chôdza, beh, stres atď., Kedy choré cievy prevažne aterosklerózou (= kôrnatenie = zúženie cievy ukladaním tuku, najčastejšie následkom vysokého cholesterolu) nemôžu dostatočne zásobiť telo ani srdce krvou s kyslíkom.

Tento priebeh si môžeme predstaviť ako kŕče do svalov pri behu. Iste poznáte pichanie v stehnách či bruchu, keď sa vystavíte pohybu, na ktorý nie ste zvyknutí. Hovoríme tomu kyslíkový dlh. Podobne je tomu u anginy pectoris, ale v srdci sa nevypúšťa kyselina mliečna, ktorá spôsobuje bolesť pri kyslíkovom dlhu. Táto bolesť je opäť lokalizovaná do plochy ako u akútneho infarktu myokardu, je spojená s pálením, zvieraním až bodaním, tlakom na hrudi a alebo pocitom, že nemôžeme dýchať.

Angina pectoris má dve základné rozdelenie na stabilný a nestabilnú angínu pectoris. Keďže angina pectoris je ochorenie, s ktorým pacient môže žiť dlhé roky, potom sa môže vyliečiť a alebo sa choroba zhorší či prejde na iné srdcové ochorenia, je toto delenie dôležité.

Stabilná angina pectoris je označenie pre vždy rovnaký priebeh záchvatu tejto bolesti na hrudi.Napríklad pacient udáva túto bolesť pri chôdzi do schodov, po jedle, pri inej námahe apod. Pacienti s týmto ochorením zvyčajne dostávajú ako prvá pomoc liek Nitroglycerín (spray alebo tablety), ktorý aplikujú pri prvých príznakoch pod jazyk.

Nestabilná angina pectoris sú rovnaké bolesti na hrudníku alebo horšie, ale v prípadoch, keď to pre pacienta je neobvyklé. Napríklad pacient vie, že sa bolesť prejavuje, keď vyjde štyri poschodia do schodov, ale tentoraz stačilo treba dôjsť z jednej izby do druhého alebo nikdy nemal prejavy po jedle, ale najedol sa a bolesť sa prejavila.

Každý pacient, ktorý má angínu pectoris, by mal byť poučený o dávkovaní liekov možnostiach jeho následné fyzickej aktivity. Je dôležité mať na pamäti, že táto bolesť je veľmi podobná ďalším srdcovým ochorením, takže ak nezapôsobí dávka nitroglycerín, môže sa jednať o akútny infarkt myokardu, a preto je nutné vyhľadať lekársku pomoc či zavolať najlepšie záchrannú službu.

Rizikové faktory anginy pectoris

Medzi rizikové faktory sa radí rovnako ako u akútneho infarktu myokardu - vek a rodinné dispozície.

Medzi ovplyvniteľné patrí hlavne obezita, fajčenie, vysoká hladina cholesterolu (hypercholesterlémie), znížená fyzická aktivita.

Z ďalších to sú už prebiehajúce ochorenia ako je hypertenzia (vysoký krvný tlak) a ateroskleróza(zúženie ciev ukladaním tuku na stenu cievy).

Tieto všetky faktory spolu veľmi úzko súvisia. Ak sa ľudské telo udržiava v kondícii, neznamená to len možnosť zníženie váhy, ale aj podporu celkového cievneho systému vrátane srdca.

Málokto možno vie, že fajčenie nie je len škodlivé v pľúcach. Nikotín obsiahnutý v cigaretách má zrážanlivej účinky a podporuje ešte viac ukladanie tuku a ostatných látok na stenu ciev (ateroskleróza) a dáva za vznik trombům (zrazenina z krvných zložiek) a embolům (ostatné prvky, ktoré neprejdú zúženú stenou ako je vzduch, tuk, kolónie buniek atď.).

Vysoký krvný tlak vynakladá na celý obehový systém vysoké nároky a v poškodených cievach sa môže rýchlym prietokom krvi uvoľniť zrazenina, ktorá doputuje do úzkej cievy a tu vznikne ischémie (odumretie tkaniva nedostatkom živín, hlavne kyslíka).

Prevencia anginy pectoris

Ako už bolo povedané vyššie, je dôležité sa snažiť možnosť vzniku ochorenia znížiť ovplyvňovaním rizikových faktorov. To znamená prestať fajčiť, vyhýbať sa tučnému jedlu a soliam, udržiavať sa v kondícii (na srdcové ochorenia sa vo vyššom veku často odporúča jazda na bicykli).

Ďalej sú preventívne prehliadky u lekára, zisťovanie krvného tlaku - ak je vysoký, je snaha ho znižovať - a dodržiavanie ich pokynov.

Príznaky a prejavy anginy pectoris

Vlastné prejavy anginy pectoris môžu byť veľmi pestré. Pacienti ju najčastejšie popisujú ako bodavú či zvieravú bolesť, tlak bez bolesti alebo pocit, že nemôžu dýchať.

Najčastejšie tieto prejavy lokalizujú plošne za strednú či hornej tretinou hrudnej kosti. Bolesť môže prechádzať do ľavého či pravého ramena, do paže (typickým prejavom je brnenie ľavého malíčka), do krku, dolnej čeľuste, oblasti žalúdka (epigastrium), medzi lopatky a dokonca aj do zátylku.

Príznaky anginy pectoris trvajú niekoľko desiatok sekúnd až pár minút. Ak je bolesť dlhšie ako desať minút, musíme myslieť na možnosť nestabilnej anginy pectoris, akútny infarkt myokardu či ďalšie ochorenia.

Veľmi dôležité pre určenie tejto choroby je moment, ktorý bolesť na hrudníku (stenokardie) vyvoláva.Charakteristické bolesti anginy pectoris prichádzajú pri námahe, rozčúlení, stresovej situácii, po jedle (typická je námaha po požití potravy), nadýchaní sa studeného vzduchu (chôdza proti vetru, za mrazu) a alebo pri rannej ceste z domu. Typické pre túto bolesť vyvolanú námahou je, že Vás prinúti prerušiť vykonávanú činnosť.

Pacient, ktorý už tieto bolesti pozná, sám určí ich priebeh a väčšinou už má vyskúšané, akú veľkú námahu znesie a čo si môže dovoliť. Pokiaľ bolesti dostane v neobvyklej situácii, jedná sa teda o prejav nestabilnej anginy pectoris a je nutné lekárske ošetrenie.

Pre praktické potreby bola vytvorená klasifikácia týchto bolestí kvôli sledovanie priebehu ochorenia a účinku liečby. Táto klasifikácia anginu pectoris rozdeľuje podľa závažnosti do štyroch stupňov.

  1. bolesť na hrudníku (stenokardie) vyvolaná len "výnimočnú" námahou (pr .: človek nie je zvyknutý na športovú aktivitu, ale pobeží a bolesť sa vyvolá)
  2. stenokardia vyvolaná väčšie, ale napriek tomu obvyklú námahou (pr .: vyjde sa viac poschodí schodov) alebo bežnou činnosťou vo vetre a mraze alebo stresovou situáciou
  3. stenokardie vyvolaná už bežnou činnosťou pri psychickom vyrovnaní (pr .: chôdza po rovine či po schodoch na prvé poschodie)
  4. stenokardie aj pri minimálne náročnej činnosti alebo v pokoji (pr .: vstať z postele, obliecť sa, najesť sa a pod.)

Z ďalších sprievodných príznakov je možnosť uviesť úzkosť, strach o život, nedostatok kyslíka, dýchavičnosť, bledosť, vysoký krvný tlak (hypertenzia), ale tieto príznaky sa objavujú aj ostatných ochorení, preto ich nemôžeme označiť ako presné pre určenie anginy pectoris.

Pre správne určenie tejto choroby väčšinou postačuje typická bolesť na hrudníku odoznievajúce po účinku nitrátov (najčastejšie používaný je Nitroglycerín). V netypických prípadoch je diagnostika ochorení doplnená o EKG (elektrokardiografie) alebo záťažová echokardiografia.

Tieto metódy sú pre bližšie určenie sprievodného problému ochorení, či sa jedná o angínu pectris vyvolanú aterosklerózou (zúženie ciev) alebo či odumretie srdcového tkaniva (ischémia myokardu) bolo vyvolané iným ochorením (pr .: hypertenzia, funkčné poruchy, celkové ochorenie cievneho systému a pod. ).

Ak tieto vyšetrenia nepotvrdí angínu pectoris ani iné srdcové ochorenia, je potom nutné pátrať po inej možnej príčine (bolesti chrbta, ochorenie pľúc, hornej časti tráviaceho ústrojenstva a pod.).

Liečba anginy pectoris

Prvé prejavy ochorenia anginy pectoris sú zachytené v ordinácii lekára či záchrannú službou, po jej zavolanie.

Po základnom vyšetrení (hlavne príznaky, anamnéza, EKG) nasleduje farmakologická liečba nitráty (látky, ktoré pôsobia relaxačne na stiahnuté cievy v srdci - napr. Nitroglycerín) a liečba ďalších príznakov. Nasleduje už v zdravotníckom zariadení znižovaní rizikových faktorov.

Liečba angíny pectoris zahŕňa teda dve roviny. Na jednej strane kladie dôraz na zlepšenie kvality života. To znamená prestať fajčiť, zníženie váhy, zníženie príjmu tukov a solí, zlepšenie fyzickej kondície podľa stavu pacienta.

Na druhej strane je už skôr farmakologická, ktorá zahŕňa predovšetkým nitráty - najčastejšie známi Nitroglycerín, ktorého účinkom je rozťahovanie ciev a tým obnova cirkulácie krvi v srdci. Ďalej sa používajú lieky na reguláciu vysokého krvného tlaku, proti zrážanlivosti krvi a na ostatné choroby, ktoré s anginou pectoris súvisia.

U väčšiny chorých býva po roky stav stabilizovaný, časť pacientov môže dokonca ťažkosti stratiť alebo naopak môže dôjsť k zhoršeniu priebehu ochorenia. U riadne liečeného pacienta sa už po roku znižuje možná úmrtnosť (mortalita) o 4% a možnosť prechodu ochorenia v infarkt myokardu o 2-4%.

Ako si môžem pomôcť sám

Ak máte dojem, že toto ochorenie u Vás prebieha, najlepšie radou je, dôjsť si k lekárovi a nechať sa vyšetriť a následne dodržiavať jeho pokyny. Mali by ste mať na pamäti, že so srdcovými ani dýchacími ťažkosťami si neradno zahrávať - ​​nikdy nemôžete bezpečne vedieť, že sa nejedná napríklad o infarkt alebo o pľúcnu embóliu.

V prípade, že máte poskytnúť prvú pomoc niekomu s náznakmi anginy pectoris, zavolajte záchrannú službu, po celú dobu sledujte stav postihnutej osoby (pulz a dýchanie), nechajte ju v pre ňu prirodzenej polohe (najlepšie v polosede) a strážte ju, či neupadá do šokového stavu. Po príchode lekára sa snažte čo najpresnejšie doplniť sled udalostí, ak chorý nemôže.

Ak na anginu pectoris trpíte, je potrebné dodržiavať príkazy lekára a vyhýbať sa rizikovým faktorom(popísané vyššie). Väčšina osôb trpiacich touto chorobou už vie, čo im záchvat bolestí vyvolá a snažia sa tomu teda vyvarovať a obvykle pri sebe nosí sprej s nitroglycerínu, ktorý sa pri vyvolanom záchvate bolesti na hrudníku pokropí pod jazyk podľa dávkovania.

Komplikácie anginy pectoris

Medzi hlavné komplikácie patrí prechod z anginy pectoris na infarkt myokardu či iné srdcové ochorenia. Pri všetkých srdcových ochoreniach je veľká pravdepodobnosť prechodu do náhlej srdcovej zástavy.