Arytmie

Prírodná liečba arytmií:

Psychosomatika:

Psychické príčiny

Emocionálna náplň konfliktu:

  • príkazy od autority, ktoré plníme s nechuťou a s ktorými nesúhlasíme
  • problémy s rytmom = problémy s časom, načasovaním

Vysvetlenie klasickej medicíny:

Popis arytmií

V srdcovom svale sú skupiny buniek, ktoré majú odlišnú úlohu oproti všetkým ostatným srdcovým svalovým bunkám. Vznikajú v nich opakovane vzruchy, ktorý sa šíri na ďalšie bunky, až sa rozšíri po celom srdcu a tým dochádza k opakovaným sťahom srdca. Tieto bunky tvoria vedenie vzruchov v srdci.Poruchy srdcového rytmu spôsobuje chybná tvorba vzruchov, alebo chyba v ich šírení po srdcovom svale (porucha v platobnom systéme srdcovom, jazvy v srdcovom svale, atď.).

Poruchu vedľa postihnutie srdcového svalu môže vyvolať aj zmena hladín minerálov (nízka hladina draslíka, hypokalémia). Tiež vzniká pri zmene hladín hormónov (porucha štítnej žľazy, tyreotoxikóza), pri intoxikácii alkoholom, po požití liekov a iných návykových látok.

Podľa frekvencie akcie srdca možno rozdeliť arytmie na akcie s nižšou frekvenciou (bradyarytmie, pod 60 tepov za minútu) as frekvenciou vyššou (tachyarytmie, nad 100 tepov / min).

Bbradyarytmie

Sínusová bradykardia

Srdcová frekvencia pod 60 tepov / min. Fyziologicky sa vyskytuje u trénovaných jedincov (športovcov).Môže sa vyskytnúť pri podchladení, pri liečbe β-blokátory, pri vnútrolebečné hypertenzii.

Syndróm chorého sínusu

Je kombináciou sínusovej bradykardie a niektoré ďalšie arytmie, najčastejšie supraventrikulárna tachykardia. Vyskytuje sa v staršom veku, príčina je väčšinou nejasná. Najpravdepodobnejšie je mikroskopické poškodenie sinoatriálneho uzla (SA uzol, časť prevodového systému srdcového).

Syndróm karotického sínusu

Prílišná reakcia na stimuláciu karotickej sínusu. Po jeho podráždenie prichádza bradyarytmie.

Malígny vazovagálna synkopa

Porucha je na úrovni žilového návratu k srdcu pri vzpriamenej polohe. Nastáva náhla krátka strata vedomia s bradykardiou.

AV blokáda

Porucha pri prevode vzruchu zo siene na komoru (poškodený AV uzol, atrioventrikulárny uzol, súčasť prevodného systému srdcového). Existuje niekoľko typov (Wenckebachova AV blokáda, Mobitzova AV blokáda). Jednotlivé typy sa navzájom líšia podľa podielu prevedených a ponechaných vzruchov.Najviac vyhranenú formou je AV blokáda tretieho typu, kde sa vzruch zo siení na komory neprevádza vôbec a siene aj komory sa sťahujem svoju vlastnú vzájomne rozdielnu frekvencií.

Extrasystoly

Termín označuje predčasné sťahy, ktoré pochádza z ložísk mimo SA uzol, kde by mala všetka srdcová aktivita začínať. Podľa toho, kde sa nachádza zdroj patologickej aktivity možno použiť delenie na predsieňovej extrasystoly, junkční extrasystoly (zdroj v oblasti junkcie, čiže prechodu medzi siení a komorou) a komorové extrasystoly. Jednotlivé extrasystoly možné rozlíšiť podľa ich vzhľadu na EKG (elektrokardiografie, vyšetrenie, ktoré zobrazuje elektrickú aktivitu srdca, záznam z tohto vyšetrenia má typický priebeh, kde možno identifikovať všetky poruchy srdcového rytmu).

Supraventrikulárne tachyarytmie

Fibrilácia predsiení

Jeden z najčastejších typov arytmií. Podkladom je tzv. Reentry fenomén (patologické krúženie vzruchu po srdcovom svale). Srdcové siene sa iba chvejú, ale nesťahujú. Je veľmi vysoké riziko embóliou (upchatie cievy krvnou zrazeninou a následná mozgová mŕtvica).

Flutter predsiení

Tiež spôsobený reentry fenoménom. Frekvencia predsiení je okolo 300 tepov za minútu. Prevod tak vysoké frekvencie zo siení na komory nie je fyziologicky možný, frekvencia komôr sa tu pohybuje okolo polovice frekvencie siení. Ak existuje nejaký skrat (prídavná dráha, alebo niektorými liekmi ovplyvnený vedenie vzruchov v srdci), medzi siení a komorou, možno previesť frekvenciu predsiení na komory a ide potom o život ohrozujúci stav. Ide o tzv. Deblokovaný flutter. Často sa môže vyskytovať spoločne s iným typom arytmie. Je tu tiež veľké riziko embolických komplikácií.

Predsieňová tachykardia

Častý je výskyt po srdcových operáciách. Existuje niekoľko typov. Fokálnej predsieňová tachykardia pri srdca alebo pľúc ochorenia. Predsieňová tachykardia s blokádou 2: 1 pri nadužití digitálisu. Multifokálne predsieňová tachykardia pri akútnom nedostatku kyslíka (hypoxémie).

AV junkční tachykardia

Rozlišujú sa dva typy. AV nodálnej reentry tachykardia je záchvatovitá dobre liečiteľná arytmie vyskytujúce sa v dospievaní a produktívnom veku. Neparoxyzmální junkční tachykardia býva spôsobený digitalisom, akútnym infarktom myokardu alebo ako pooperačné komplikácie.

AV reentry tachykardia

Sú tu prídavné spojky medzi predsieňami a komorami, cez ktoré môžu vzruchy krúžiť. Je tu zvýšené riziko vzniku fibrilácie komôr.

Tachyarytmia - Komorové tachyarytmie

Komorová tachykardia

Patologická aktivita tu vzniká v komorách. Podľa tvaru krivky EKG (tzv. QRS komplexu popisujúceho elektrickú aktivitu komôr) sa táto arytmie delia na monomorfní (kde QRS komplex je stále rovnaký) a polymorfné (QRS komplexy sa vzájomne líšia).

Príčiny monomorfních komorových tachykardiou sú ischemická choroba srdca, arytmogénny kardiomyopatia pravej komory, hypertrofická kardiomyopatia, dilatačná kardiomyopatia, Fallotova tetralógia, idiopatická komorová tachykardia.

Príčiny polymorfných komorových tachykardiou sú ischemická choroba srdca, syndróm Brugadových (porucha medzibunkových transportov sodíka, poškodenie srdcového svalu), syndróm Torsade de pointes (porucha iónových transportů- najviac draslíka a horčíka).

Fibrilácia komôr

Svalovina komôr sa chveje, ale nesťahuje a nastáva zástava krvného obehu. Je najčastejšou príčinou smrti u akútneho infarktu myokardu. Neliečená fibrilácia vedie v priebehu niekoľkých minút k smrti. Ak pacient fibrilácii prežije, je veľké riziko opakovania.

Tachyarytmia - akcelerovaný komorový rytmus

Vyskytuje sa pri spriechodnenie tepny pri terapii akútneho infarktu myokardu a jej prítomnosť ukazuje, že terapia prebieha úspešne. V tomto prípade sa označuje ako re-perfúznom arytmia.

Parasystolie

Spôsobená súbežným vznikom vzruchov v dvoch miestach. Je tu typický tzv. Splynuli sťah. Arytmia sprevádza poškodenie srdcového svalu a nevyžaduje terapiu.

Rizikové faktory arytmie

Najviac sú ohrození vznikom arytmie ľudia s poškodenou svalovinou srdcovej. Tá môže byť poškodená na základe vrodených porúch, absolvovanú operácií alebo traumou. Najčastejšie sú však následky nedostatočného okysličenia srdcového svalu (infarkt myokardu) zapríčinené aterosklerózou.Ďalšími rizikovými faktormi sú predovšetkým nedostatok (nadbytok) niektorých iónov či hormónov (spôsobené zložením potravy, užívaním niektorých liekov, nerozpoz- či insuficienciou liečení chorôb).Najvýznamnejším rizikovým vplyvom je zlý životný štýl vedúci k ateroskleróze, následne k infarktu a arytmiám (nedostatok pohybu, zloženie potravy, nekompenzovaný vysoký tlak).

Prevencia arytmií

Najjednoduchšia prevenciou je zmena životného štýlu smerom k prevencii aterosklerózy, obezity a vysokého krvného tlaku, čo môže robiť sám pacient. Dôležité je tiež vyhýbať sa stresovým situáciám a venovať dostatok pozornosti psychickým ťažkostiam. Prevenciou skôr následkov arytmií sú pravidelné preventívne prehliadky u lekára a včasné odhalenie zhoršenie zdravotného stavu.

Príznaky arytmie

Príznaky ochorenia sa líši podľa jednotlivých druhov arytmií, podľa vyvolávajúcej príčiny arytmie a kompenzačných schopnosťou obehového a dychového systému (schopnosť zmenou výkonu daného systému vyrovnať jeho poruchu).

Bradyarytmie majú prejavy spôsobené zníženou srdcovou frekvenciou. Je prítomná svalová slabosť, únava, točenie hlavy až závraty, dýchavičnosť (pokojová i záťažová) a náhle mdloby (synkopa, Adams-Stokesův syndróm).

Tachyarytmia majú prejavy zo zvýšenej srdcovej frekvencie. Je prítomný zvieravý pocit búšenia srdca (palpitácie), dýchavičnosť, bolesť na hrudníku a mdloby.
U niektorých arytmií možno cítiť už pohmatom zmenu pulzu.

Liečba arytmie

Liečba je rovnako ako príznaky závislá na druhu arytmie a druhu postihnutia srdcového svalu prítomnosti ďalších ochoreniach.

Farmakologickú liečbou u existujúcimi bradyarytmiami je väčšinou Atropín alebo izoprenalín. U tachyarytmií sa podávajú lieky zo skupiny antiarytmík. Tých je niekoľko skupín a výber lieku je podľa druhu arytmie.

Elektrická defibrilácia-kardioverzia sa používa, ak farmakologická liečba nestačí a je riziko srdcovej zástavy. Je zavedený kardioverter-defiblirátor, ktorý sníma srdcovú aktivitu a pokiaľ nastane život ohrozujúce tachyarytmie, zmení elektrickým výbojom srdcový rytmus smerom k norme.

Pri elektrickej chôdzi je srdcový rytmus udávaný kardiostimulátorom. Môže byť iba dočasná (krátkodobá), ktorá sa používa pre liečbu náhle vzniknutej arytmie. V tomto prípade je kardiostimulátor mimo telo pacienta. U trvalé kardiostimulácia je stimulátor implantovaný do tela (oblasť pod kľúčnou kosťou).

Veľmi užívanou metódou, vhodnou však len pre niektoré arytmie, je zničenie patologických zdrojov arytmie v srdci. Pri operačnom zákroku (chirurgická ablácia) je odstránené patologické ložisko (často kryogénne cestou, náhlym lokálnym zmrazením). Pri koronárnej výkonu (katetrizačnou ablácia) je patologické ložisko zničené rádiofrekvenčným výbojom.

Ako si môžem pomôcť sám

Pacient si najlepšie pomôže sám, ak zníži záťaž srdca. Platí tu všetko, čo je vhodné pri prevencii kardiovaskulárnych ochoreniach (ochorenia obehového systému) všeobecne. Teda je vhodná zmena životného štýlu a zmena diétnych návykov. Pacient by mal obmedziť množstvo konzumovanej soli a tekutín. Je nutné obmedziť až úplne vylúčiť alkohol a fajčenie. Vhodné je u obéznych pacientov redukovať hmotnosť.

Dôležité je dôsledne užívať predpísané lieky, dochádzať na pravidelné kontroly a nepodceňovať žiadne príznaky zhoršovanie zdravotného stavu.

Komplikácie arytmie

U srdcového zlyhania a ostatných ochorení kardiovaskulárneho systému prítomnosť srdcových arytmií veľmi zhoršuje prognózu základného ochorenia. Spôsobujú skoršie dekompenzácii a zvyšujú riziko úmrtia pacienta. Väčšina arytmií môže tiež sama spôsobovať srdcové zlyhávanie. U väčšiny arytmií, s pôvodom v srdcových sieňach, často vznikajú krvné zrazeniny (tromby) na stenách predsiení. Je tu zvýšené riziko embólie (unášané trombu). Embolizáciou upchatá tepna spôsobí v nedokrvenie tkanive infarkt. Jednou z najčastejších a najzávažnejších komplikácií je embolizácie v mozgových tepnách, s následnou cievnou mozgovou príhodou (CMP). Niektoré z arytmií vedú, bez dostatočnej liečby, v krátkej dobe k smrti.