Príčiny chorôb

Okrem genetických porúch, úrazov a mechanických poškodení, je možné rozdeliť príčiny chorôb na:


Najčastejšie sa vyskytujúce mikroorganizmy v našej geografickej oblasti:


UPOZORNENIE:
Mnohé mikroorganizmy sú ľudskému telu nápomocné pri regeneračnej fáze ochorenia, prípadne vykonávajú kompenzačné činnosti pre zachovanie homeostázy. Preto ich neodborné agresívne odstraňovanie je často neodôvodnené alebo priamo škodlivé. Vyberajte si preto len seriózneho a rozhľadeného naturopatického poradcu resp. konzultanta.

Vírusy:

 • Human herpesvirus 1 a 2
 • Human herpesvirus 3 (Varicella-zoster)
 • Human herpesvirus 4 (EBV - Epstein-Barr virus)
 • Human herpesvirus 5 (CMV - Cytomegalovirus)
 • Human herpesvirus 6
 • Human papillomavirus types+ (HPV)
 • Adenovíry
 • Rotavíry

Baktérie:

 • Bacteroides fragilis group
 • Borrelia burgdorferi
 • Clostridium difficile, Clostridium perfringens
 • Escherichia coli (E. Coli)
 • Helicobacter pylori
 • Mycoplasma pneumoniae
 • Proteus burgdorferi, Proteus vulgaris
 • Streptococcus pyogenes (A), Streptococcus agalactiae (B)

Parazity:

 • Acanthamoeba (améby - prvoky)
 • Ascaris lumbricoides (škrkavka detská)
 • Babesie
 • Blastocystis hominis
 • Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis (pásomnice)
 • Endolimax nana
 • Entamoeba histolytica
 • Enterobius vermicularis (mrľa detská)
 • Filárie (vlasovce)
 • Giardia intestinalis, Giargia lamblia
 • Chlamydia pneumoniae, Chlamydia trachomatis
 • Plasmodiá
 • Schistosomy (motolice)
 • Taenia solium (pásomnica)
 • Toxocara (škrkavka)
 • Toxoplasma gondii
 • Trichinella spiralis (svalovec)
 • Trichomonas vaginalis