Príčiny chorôb

Okrem genetických porúch, úrazov a mechanických poškodení, je možné rozdeliť príčiny chorôb na:

  • choroby psychosomatického pôvodu (psychický a fyzický stres), ktoré sú takmer vždy prvotnou príčinou každej choroby a
  • choroby vyvolané záťažami z vonkajšieho prostredia, ktoré sa rôznymi cestami dostanú do organizmu človeka a sú bezprostrednou vyvolávajúcou príčinou ochorení.

Sú nimi:

   • niektoré vírusy (najmä pomalé víry)
   • niektoré baktérie
   • plesne
   • parazity
   • ťažké kovy
   • chemikálie
   • radiácia
   • elektromagnetické žiarenie

Zdravotné problémy (choroby),

ktoré sú v naturopatickej poradni úspešne riešiteľné alebo sa dokáže spomaliť ich progres:

 • Krvotvorba – problémy
 • Leukémie, Hodgkinov lymfóm, Non-Hodgkinov lymfóm
 • Lupus
 • Lymská borelióza
 • Migérny, bolesti hlavy
 • Močová inkontinencia, zápaly močového mechúra, urologické problémy
 • Nadmerné potenie (hyperhydróza)
 • Osteoporóza
 • Parkinson
 • Polyneuropatia, syndróm nepokojných nôh
 • Prostata – problémy 
 • Rakovina
 • Reumatická artritída, fibromialgia
 • Roztrúsená skleróza (Skleróza multiplex)
 • Sjögrenov syndróm (nedostatočná produkcia slín a sĺz)
 • Sarkoidóza
 • Sklerodermia (tuhnutie/skleróza kože)
 • Sterilita (nepolodnosť)
 • Svaly, kĺby, šľachy – bolesti a iné problémy; zamrznuté rameno
 • Štítna žľaza – problémy
 • Tinitus, nedoslýchavosť
 • Zápcha (obstipácia)
 • Ženské výtoky (kandidóza – kvasinková infekcia), endometrióza, cysty na vaječníkoch a iné gynekologické problémy

Najčastejšie sa vyskytujúce mikroorganizmy a merané záťaže:


UPOZORNENIE:
Mnohé mikroorganizmy sú ľudskému telu nápomocné pri liečebnej fáze ochorenia, prípadne vykonávajú kompenzačné činnosti pre zachovanie homeostázy. Preto ich neodborné agresívne odstraňovanie je často neodôvodnené alebo priamo škodlivé. Vyberajte si preto len seriózneho a rozhľadeného naturopatického poradcu resp. konzultanta.

Vírusy:

 • Human herpesvirus 1 a 2
 • Human herpesvirus 3 (Varicella-zoster)
 • Human herpesvirus 4 (EBV - Epstein-Barr virus)
 • Human herpesvirus 5 (CMV - Cytomegalovirus)
 • Human herpesvirus 6
 • Human papillomavirus types+ (HPV)
 • Adenovíry
 • Rotavíry

Baktérie:

 • Bacteroides fragilis group
 • Borrelia burgdorferi
 • Clostridium difficile
 • Clostridium perfringens
 • Escherichia coli (E. Coli)
 • Helicobacter pylori
 • Mycoplasma pneumoniae
 • Proteus burgdorferi
 • Proteus vulgaris
 • Streptococcus agalactiae (B)
 • Streptococcus pyogenes (A)

Parazity:

 • Acanthamoeba (améby - prvoky)
 • Ascaris lumbricoides (škrkavka detská)
 • Babesie
 • Blastocystis hominis
 • Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis (pásomnice)
 • Endolimax nana
 • Entamoeba histolytica
 • Enterobius vermicularis (mrľa detská)
 • Filarie (vlasovce)
 • Giardia intestinalis, Giargia lamblia
 • Chlamydia pneumoniae, Chlamydia trachomatis
 • Plasmodiá
 • Schistosomy (motolice)
 • Taenia solium (pásomnica)
 • Toxocara (škrkavka)
 • Toxoplasma gondii
 • Trichinella spiralis (svalovec)
 • Trichomonas vaginalis