Koronavírus – samopotvrdzujúce sa proroctvo

Aby sme predišli akýmkoľvek nedorozumeniam, začneme tento článok prehlásením, že dôvodom jeho napísania je jednoznačná podpora všetkých vecných opatrení prijatých na zamedzenie šírenia koronavírusu a zároveň výzva na ukončenie šírenia paniky, poplašných správ, mystifikácií a hoaxov ohľadne koronavírusu, nech je to kýmkoľvek, najmä však autoritami, či už skutočnými alebo domnelými.

Výrok, že takéto správanie je samopotvrdzujúcim sa proroctvom, pochopíte, keď vám vysvetlíme psychosomatické súvislosti epidémií, akou je koronavírus alebo aj „obyčajná“ chrípka. Odlišnosť súčasnej epidémie COVID-19 je len v jednom – zato podstatnom – parametri, a to v smrtnosti (pomer úmrtí k počtu nakazených). Na Slovensku zomiera na chrípku v priemere 800 ľudí ročne, čo je cca 0,1 %, pri  koronavíruse je momentálna miera smrtnosti (19.03.2020) celosvetovo 3,7 %. Tento jediný parameter je významne ovplyvniteľný aj priaznivým smerom, samozrejme v prípade, keby sa psychosomatickým súvislostiam liečby – a najmä informovanosti verejnosti v tomto smere – venovala zvýšená pozornosť.

Skúste sa preto zamyslieť nad našou výzvou!

Psychosomatika je náuka o vzájomnom pôsobení duševných a telesných procesov pri vzniku a liečení chorôb. O psychosomatike nájdete množstvo vedeckých a vedecko-populárnych prác a článkov. Teoretické východiská dnes poskytujú najmä nové vedné odbory ako epigenetika a psychoneuroimunológia. Svetoznámy vedec zaoberajúci sa bunkovou biológiou Bruce H. Lipton opisuje v knihe “Biológia presvedčenia“ svoje vlastné experimenty a práce ďalších významných bádateľov, ktoré odhaľujú ako sú telo, myseľ a duša vzájomne prepojené. V knihe neurovedkyne Candace Pert “Molekuly emócií“ je vysvetlené, akým spôsobom ovplyvňuje mentálne prostredie mozog, ktorý je prepojený s orgánmi fyzického tela prostredníctvom nervového systému a tiež prostredníctvom psychoneuroimunologických spojení. Candace Pert ako aj iní vedci jednoznačne vedecky dokázali prepojenosť a vplyv emócií s telesnými orgánmi na bunkovej úrovni objavom biochemických látok (tzv. neuropeptidov – molekúl, ktoré vylučuje mozog), ktoré vznikajú v dôsledku emócií a dokázateľne komunikujú s bunkou prostredníctvom receptorov a efektorov na povrchu bunkovej membrány. Praktickým rozpracovaním psychosomatických príčin ochorení sa veda zaoberá prierezovým spôsobom už viac ako 200 rokov – využitie týchto poznatkov v praxi je nulové, príčiny ignorancie sú verejným tajomstvom.

V našom výklade budeme aplikovať poznatky Dr. Ryke Gerda Hamera, ktorý v rámci tzv. Germánskej novej medicíny (GNM), exaktne popisuje lekársko-biologické súvislosti živého organizmu, jednotu psychiky, mozgu a orgánu, tak ako to zatiaľ neurobila konvenčná, teda akademická, ani alternatívna medicína. Podľa GNM je duševný konflikt spúšťacím impulzom každého ochorenia (okrem úrazov a mechanických poškodení, chemických a potravinových otráv, parazitárnych ochorení a vplyvu radiácie). Každá choroba má dve fázy – konfliktnú a postkonfliktnú (liečebnú) fázu. Podľa príslušnosti jednotlivých ľudských orgánov k zárodočnému listu, z ktorého vznikli (entoderm, ektoderm alebo mezoderm) rozoznávame typické druhy emocionálnych konfliktov. Ochorenie je podľa GNM evolučne podmienenou reakciou na emočný konflikt v záujme prežitia jedinca a ľudského rodu.

Čo je koronavírus?

Zdá sa, že je to nový vírus, ale nie je to tak. Prvýkrát bol izolovaný v roku 1937 u vtákov. U ľudí sa prvýkrát vyskytol v 60. rokoch. V súčasnosti existuje sedem rôznych druhov. Jeho variáciami sú aj dobre známe SARS a MERS.

Čo je to epidémia?

V zmysle GNM, ktorá rozoznáva tzv. konfliktné štádium choroby a tzv. postkonfliktné (liečebné) štádium choroby, epidémia je, keď skupina ľudí zažije rovnaké alebo podobné emocionálne konflikty približne v rovnakom čase, ktoré sa vyriešia približne v rovnakom čase. To znamená, že všetci sa dostanú do fázy liečenia približne v rovnakom čase.

Čo sa stalo vo Wu-Chane, ktoré bolo epicentrom epidémie? Čo bolo príčinou emocionálneho konfliktu v kolektívnom vedomí veľkej časti jeho obyvateľov?

Wu-chan je najväčšie mesto v centrálnej časti Číny, žije tam 11 miliónov ľudí. Oblasť Wu-chanu zažila dostatočne veľký emocionálny šok, ktorý sa začal približne v júni a eskaloval v júli 2019. Príbeh začal už v roku 2007, keď vláda umiestnila blízko mesta skládku odpadov, ktorá do piatich rokov prekročila svoju kapacitu. Vláda sa preto rozhodla postaviť v tomto regióne elektráreň na spaľovanie odpadu, napriek tomu, že kvalita ovzdušia bola v regióne veľmi zlá a podzemné vody boli znečistené. Ohrozených bolo cca 400 000 obyvateľov mesta, ktorí sa o tomto zámere dozvedeli v polovici júna 2019, keď začali organizovať petíciu. Okamžite bolo zatknutých 20 ľudí, vzápätí na to sa konali pouličné protesty za účasti cca 10 000 ľudí, ktoré vláda potlačila (protestujúci boli zbití, veľké množstvo zranených a zadržaných). Prevládajúcim pocitom týchto obyvateľov mesta bolo: „vláda sa o nás nestará a nezaujíma sa o naše zdravie“. Vzľadom k súbežným nepokojom v Hongkongu im vláda zablokovala v celej oblasti aj mobilnú komunikáciu s ostatnými oblasťami Číny. Koncom roku sa vláda miestnej provincie rozhodla situáciu riešiť a projekt spalovne odložila, čím sa emocionálny konflikt angažovaných občanov – aspoň dočasne – ukončil.

Aby sme sa pozreli na vírusové ochorenie COVID-19 z pohľadu psychosomatiky (konkrétne z pohľadu GNM), je v prvom rade potrebné poznať príznaky najmä u tých pacientov, ktorí zomreli: horúčka, kašeľ, dýchavičnosť a v ťažkých prípadoch pneumónia. Vieme, že horúčka a kašeľ sú prítomné v liečebných fázach viacerých ochorení, čo znamená, že konflikt bol vyriešený, pretože v prvej polovici liečebnej fázy musíte mať horúčku. U mužov je príčinou týchto príznakov tzv. teritoriálny konflikt v širšom aj užšom zmysle (napr. v dôsledku strachu a boja o svoj životný priestor), u žien emocionálny šok zdesenia/vystrašenia (napr. v dôsledku vládnych represálií). Zaujímavé je, že do 2. februára bolo 71 % „infikovaných“ mužov, takže bolo postihnutých viac mužov ako žien. Počas konfliktnej fázy teritoriálneho strachu nastane ulcerácia (strata buniek) u mužov v prieduškách a u žien v sliznici hrtana. Účelom tohto biologického programu je rozšíriť priedušky, aby sme mohli dostať viac vzduchu do pľúc, aby sme mohli lepšie prežiť tento konflikt, aby sme mohli dýchať, pretože dýchanie je pre človeka nevyhnutné. Situácia sa upokojovala, až kým sa nevyriešila a vo fáze liečenia, ktorá začala okolo decembra, začalo doplňovanie stratených buniek, čoho katalyzátorom sú práve vírusy. A to nazývame bronchitídou.

Čo však zmení „obyčajnú“ vírusovú infekciu na smrteľnú chorobu resp. bronchitídu na zápal pľúc? Čo je teda  pneumónia z hľadiska GNM?

Nemocnica Jinyintan v ohnisku nákazy v meste Wu-chan pri vážnych prípadoch COVID-19 diagnostikovala zápal pľúc. Pľúcne vačky, ktoré sú zodpovedné za prenos kyslíka do krvi, sa u postihnutých plnili vodou. Dvom alebo viacerým emocionálnym konfliktom v súbehu sa v GNM hovorí „syndróm“. V tomto prípade je to bronchitída s druhým súbežným emocionálnym konfliktom, ktorý je príčinou zadržiavania vody v tele z dôvodu nedostatočnej činnosti zberných kanálikov obličiek. Psychosomatickou príčinou zadržiavania tekutín v tele je emócia existenčného strachu z opustenosti a izolácie (napr. som opustený a ohrozený na živote, nikto sa o  mňa nestará, nikto ma už nezachráni…, pričom pocit opustenosti, sociálnej izolácie a strachu je u seniorov zvýraznený nútenou karanténou).

Ako je možné, že sa koronavírus „šíri“ aj mimo Číny?

Keby ste bývali vo Wu-Chane počas júla a augusta 2019, keď prebiehali protesty a mali by ste rovnaký konfliktný šok, dostali by ste sa do postkonfliktnej fázy aj keby ste z Číny odcestovali. Keby ste však nikdy neboli v kontakte s nikým, kto má koronavírus, ale mali by ste teritoriálny konflikt (u mužov) resp. konflikt zdesenia/vystrašenia (u žien), budete mať problém s dýchacími cestami a bude to „vírusového pôvodu“. Katalyzátorom vášho teritoriálneho konfliktu (mám strach o svoj domov,  o svoju rodinu, o svoje podnikanie)  by boli akékoľvek vírusy, ktorých ste nositeľom alebo ste ich „chytili“ doma či v zahraničí, medzi ktoré patrí aj koronavírus. Naproti tomu, ak ste nositeľom akéhokoľvek vírusu, ale ste takýto emocionálny konflikt nezažili a neriešili, nezažijete ani konfliktnú a postkonfliktnú fázu „vírusového ochorenia“. Samozrejme, nezažijete ani súbežný emocionálny konflikt existenčného strachu z odlúčenosti a izolácie (a čím iným je karanténa v nemocničnom prostredí s lekármi prezlečenými za „marťanov“), čoho dôsledkom je nedostastatočná činnosť obličkových zberných kanálikov a následné zadržiavanie vody v pľúcach, často s fatálnym koncom.

Na chrípku na Slovensku umrie ročne 800 ľudí. Podľa Prof. MUDr. Vladimíra Krčméryho DrSc., slovenského lekára, vedca, odborníka na tropickú medicínu, infektológiu, onkológiu a vysokoškolského pedagóga, je koronavírus pre nás oveľa menší problém ako bežná chrípka: Tu hrozí smrť len u tých, ktorí majú inú vážnu, komplikujúcu chorobu. Aj to je otázne, či zomrú na koronavírus. Zdá sa, že umrú skôr na zlyhanie pľúc či srdca.“ „Nebojím sa vírusu, ale vplyvu na ekonomiku,“ povedal MUDr. Krčméry, „vplyv na globálnu a domácu ekonomiku môže byť hrozivý. Ja sa teda viac bojím sekundárnych dôsledkov, ktoré nám znížia kvalitu života tak, že ľudia začnú zomierať možno na iné bežné civilizačné choroby a nie na koronavírus.“ Na otázku, či si myslí, že už len v dôsledku stresu z koronavírusu môžu mať ľudia zdravotné problémy, Krčméry odpovedá: Jednoznačne áno. Stres je jasný rizikový faktor úmrtí na srdcovo-cievne choroby. To je dokázané.“

V momente stresu je v tele narušená homeostáza (stav, pri ktorom vnútorné prostredie živého organizmu zostáva v určitých limitoch, ktoré umožňujú jeho normálne fungovanie). „Nepamätám sa, kedy by bol národ až tak vystresovaný a vystrašený, takže si myslím, že by bolo vhodné, keby to už ustalo,“ konštatuje primárka mikrobiológie Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe, MUDr. Václava Adámková, podľa ktorej stres, ktorý je touto hystériou vyvolaný, organizmus oslabuje a najmä u starších ľudí zhoršuje ich základné ochorenia. „Odborné informácie, ktoré sú k dispozícií v súčasnosti, sú dostatočné k tomu, aby to šialenstvo opadlo,“ pokračuje MUDr. Adámková, „hytéria z koronavírusu, ktorá nastala, je, myslím si, úplne umelo vyvolaná a živená pomocou médií. Zdravotné dopady tohto vírusu nie sú rozhodne horšie ako sú zdravotné dopady chrípky. Na chrípku za necelé dva mesiace tohto roku zomrelo v Českej republike 44 ľudí a o tom média mlčia. Keby sme sa na to pozreli reálne – podľa toho, ako sa bežne respiračné vírusy chovajú, tak vždy prípadov pribúda a potom začne ubúdať, takže to môže byť mesiac, dva. Ale na vašu otázku, čo sa týka tohoto špecifického koronavírusu, bude záležať ako dlho budú médiá túto hystériu živiť – podľa toho tá epidémia bude tak dlho trvať.“  Rôzne koronavírusy vyvolávajú až 18 % respiračných infekcií. Koronavírusové infekcie tu boli, sú a budú. Tento koronavírus nie je veľmi iný. Keď sa naň pozrieme zo zdravotného hľadiska podľa chrakteru infekcií, ktoré vyvoláva, najčastejšie sú to mierne príznaky infekcií horných dýchacích ciest. „Neviem, či sa tým má ukázať, ako je ľudstvo manipulovateľné,“ hovorí MUDr. Adámková, „sú infekcie, na ktoré sa umiera v ďaleko väčšej miere a vôbec sa o nich nehovorí.“

Napriek všeobecnému presvedčeniu, že šírenie vírusu je prvotným nebezpečenstvom, je potrebné si uvedomiť, že príčinou jeho prejavov je emocionálny konflikt a stres. Pretože funkciou mysle je zhmotniť emóciu (v tomto  prípade strach) do chemického procesu, ktorý potom ovláda bunky. A šírením strachu sa samopotvrdzujúce proroctvo napĺňa…

Autori: Mgr. Karina KurtováIng. Zoltán Németh


Zdroje:

Coronavirus – A GNM View – autorka: Andi Locke Mears (andilockemears.com/blog), 10. 02. 2020
Coronavirus: A timeline of how the deadly COVID-19 outbreak is evolving (pharmaceutical-technology.com/news/coronavirus-a-timeline-of-how-the-deadly-outbreak-evolved/), 18. 03. 2020
who.int/docs/default-source/coronaviruse/20200312-sitrep-52-covid-19.pdf?sfvrsn=e2bfc9c0_2
Vrahovia či samovrahovia: Do Talianska po 21. februári rozumní ľudia necestovali – autor: Martin Mikuláš (plus7dni.pluska.sk/rozhovory/vrahovia-samovrahovia-talianska-21-februari-rozumni-ludia-necestovali), 15. 03. 2020
Primářka: Hysterie Čechů nemá obdoby. Šílenství brzy opadne a zbude prošlé jídlo – autor: Blahoslav Baťa (video.aktualne.cz/primarka-hysterie-cechu-nema-obdoby-silenstvi-brzy-opadne-a/r~9d3f73aa5c9e11ea80e60cc47ab5f122/?fbclid=IwAR14sEAuaVwwxV39rIZyT0qaXlXdjfFRHm0XcCKRYDu-5EZRLDg2KiFUKRg), 03. 03. 2020
Ako koronavírus pôsobí na náš organizmus? Čínski lekári odhalili príznaky prvých 99 pacientov – autorka: Alžbeta Tesárksuová (hnonline.sk/svet/2082130-ako-koronavirus-posobi-na-nas-organizmus-cinski-lekari-odhalili-priznaky-prvych-99-pacientov), 01. 02. 2020
vzbb.sk/sk/aktuality/spravy/2018/chripka_2018_Avdicova.pdf
Coronavirus – A GNM View – autorka: Andi Locke Mears (andilockemears.com/blog), 10. 02. 2020
ejatlas.org/conflict/guodingshan-incinerator-wuhan
chinamediaproject.org/2020/01/27/dramatic-actions/
rfa.org/english/news/china/wuhan-protest-07042019141304.html
latimes.com/world/la-fg-china-protests-wuhan-environment-20190704-story.html
cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/images/infographic-symptoms.jpg
worldometers.info/coronavirus/
msn.com/en-us/health/other/wuhan-coronavirus-outbreak-is-not-yet-a-pandemic-who-says/ar-BBZE6D3