Od diagnózy k príčine a jej vyriešeniu

Atopický ekzém, akné, migréna, astma, alergia, hypertenzia, cukrovka, polyneuropatia, mononukleóza, ALS, celiakia, histamínová intolerancia, gastritída, depresia, panické ataky, úzkosti, tinitus, cystitída, insomnia… To sú niektoré z diagnóz, s ktorými k nám denne prichádzajú klienti z rôznych kútov Slovenska. Tieto zložité názvy však ukrývajú jednoduché symptómy, ktoré ľudí trápia v každodennom živote resp. ich obmedzujú iba na prežívanie a nie na užívanie si života. Pre konzultanta celostného zdravia sú však iba nálepkami, za ktorými sa skrýva PRÍBEH. A tieto príbehy sú vždy iné, a predsa vo svojej podstate rovnaké.

Lekár má na vyšetrenie pacienta zvyčajne k dispozícií niekoľko minút, počas ktorých sa snaží k symptómom, ktoré mu pacient popíše, priradiť nejakú diagnózu a následne mu predpíše lieky, ktoré však vo väčšine prípadov iba potláčajú symptómy a majú aj nežiadúce účinky. V našej naturopatickej poradni sa klientovi venujeme v závislosti od množstva a závažnosti jeho zdravotných problémov jednu až dve hodiny a prioritne nás nezaujíma diagnóza, ale symptómy, teda to, ako sa zdravotný problém prejavuje, kedy vznikol, čo mu predchádzalo, ale nielen to – stravovanie, práca, životné trápenia, stresy, traumy a podobne. Z tohto všetkého postupne skladáme ucelenú mozaiku. To, čo klasická medicína oddeľuje (jeden lekár má na starosti jednu časť tela, ďalší inú), to konzultant celostného zdravia spája, pretože všetko so všetkým súvisí. Psychické procesy vyvolávajú fyzické a naopak. Naše telo je prepojené a tvorí dokonale fungujúci celok. Okrem fyzického tela máme aj myseľ i dušu, a preto riešiť iba telesné problémy a ignorovať dušu, by bolo iba kĺzaním sa po povrchu, pričom odpoveď sa nachádza vo vnútri.

Za roky, ktoré sa zaoberáme alternatívnou liečbou, sme si preštudovali, vyskúšali, videli a vypočuli celú škálu najrôznejších terapií a postupov (vrátane rôznych stravovacích prístupov) – častokrát aj úplne protirečiacich. Napríklad odporcovia vegetariánskeho, vegánskeho alebo raw stravovania tvrdia, že existuje množstvo ľudí, ktorí sa takýmto stravovaním nevyliečili alebo naopak ochoreli aj keď sa takto stravovali alebo pretože sa takto stravovali. Odporcovia psychosomatiky zas tvrdia, že existuje množstvo ľudí, ktorí nenašli psychosomatickú príčinu svojho zdravotného problému a napriek tomu si pomohli zdravou stravou, bylinkami či inými metódami. Kto má teda pravdu? Alebo existuje vôbec univerzálna pravda? Prečo u niekoho niečo funguje a u druhého tá istá vec nefunguje?

Keď od všetkých zdravotných problémov oddelíme mechanické poškodenia, úrazy a vrodené ochorenia, každá diagnóza, každý symptóm, má svoju PRVOTNÚ PRÍČINU a SPÚŠŤAČ. Možno ste už počuli vetu, že choroba je iba posol, ktorý nám priniesol nejakú správu.

PRVOTNOU PRÍČINOU každého ochorenia alebo zdravotného problému (okrem oddelenej skupinky vyššie spomínaných) je podľa našich skúseností i vedomostí vždy nejaký emocionálny konflikt resp. vždy je prítomný aj psychosomatický faktor – duševné procesy spúšťajú telesné procesy. Psychosomatika však nefunguje iba pri vzniku ochorenia, ale aj pri jeho liečbe – teda tak ako choroba vznikla „z psychiky“ (z určitého emocionálneho konfliktu, nesprávnej paradigmy – nesprávneho myšlienkového vzorca), tak ju aj psychika môže napraviť (vyriešenie konfliktu, zmena postojov…). Častokrát táto pôvodná psychická príčina zdravotného problému býva niečo, čo klient zatlačí do úzadia a v momente, kedy už má zdravotný problém (častokrát už chronický, trvajúci veľa mesiacov či rokov) si nespomína na nič konkrétne, čo ho mohlo vyvolať.

SPÚŠŤAČOM chorôb sú vo väčšine prípadov vírusy, a to tzv. pomalé víry (napr. Epstein-Barr vírus, Cytomegalovírus alebo vírus Varicella-zoster), prítomné sú často aj baktérie (avšak väčšina baktérií je prospešná) a v podstatne menšej miere dnes toľko populárne parazity. Tieto príčiny už v súčasnosti potvrdzuje aj lekárska veda a výskum (viď. napr. článok Vírus EBV je podľa nového výskumu príčinou viacerých chronických ochorení) a v našej poradni ich pravidelne vidíme z výsledkov biorezonančnej diagnostiky. Podľa posledného výskumu je napríklad vírus Epstein-Barr prítomný u 95% obyvateľstva. Nie každý však má nejaký zdravotný problém, pretože nie u každého je vírus aktívny.

A aké je teda prepojenie psychosomatiky s patogénmi? Matka príroda to zariadila tak, že k prejavu choroby „vytvorila“ prostredníkov v podobe patogénov (pomalé víry, škodlivé baktérie či parazity). Niektoré mikroorganizmy pôsobia ako bezprostredné príčiny, iné ako pomocníci pri nastolení homeostázy organizmu. Patogény (škodlivé mikroorganizmy) daný emocionálny konflikt „zhmotnia“ (premietnu do fyzickej podoby). Telo ich použije ako prostriedok na upozornenie, aby si človek danú emóciu alebo duševný konflikt vyriešil, spracoval, prijal alebo zmenil (ak sa to zmeniť dá). Rôzni ľudia reagujú na tú istú situáciu rôznymi pocitmi a emóciami (hnev, smútok, strach…) a z rôznych emócií vyplýva tendencia k rôznym typom zdravotných problémov (bolesti žalúdka, zápal močového mechúra, srdcové arytmie…). V tele to v praxi vyzerá tak, že napríklad permanentný emocionálny konflikt strachu z oddelenosti (rozvod, strata milovanej osoby, žiarlivosť…) spôsobí pokles imunity, ktorý umožní aktiváciu pomalých vírov. Tie začnú cez pečeň uvoľňovať dermatoxíny, ktoré prechádzajú cez kožu a poškodzujú ju – dôsledkom je napríklad ekzém alebo iné kožné choroby.

Keďže množenie týchto vírov podporujú aj určité druhy potravín (napr. rafinovaný cukor alebo mliečne výrobky) a taktiež ťažké kovy, udržať sa v aktívnej fáze nie je pre pomalý vírus ťažké. Naopak rôznymi detoxikačnými prípravkami a rastlinnou stravou (pretože  tá obsahuje fytochemikálie, ktoré majú schopnosť likvidovať pomalé víry a škodlivé baktérie) dokážeme pomalé víry odstraňovať z tela, a preto si mnohokrát pomôžeme alebo sa vyliečime bylinkami či stravou. Ak však nevyriešime emocionálny konflikt alebo nesprávny myšlienkový vzorec, ktorý zdravotný problém spustil, pomoc môže byť iba dočasná a problém sa môže cyklicky opakovať. A vtedy zvyknú ľudia hovoriť, že majú roky tie isté problémy, lebo ich zdedili po rodičoch, ktorí mali to isté. Podľa Bruca Liptona, autora knihy Biológia presvedčenia (knihu vám všetkým určite odporúčam, prípadne jeho videá v angličtine), ktorý sa zaoberá epigenetikou, však to, čo dedíme sú iba nesprávne presvedčenia a nesprávne vzorce správania.

Detoxikačné prípravky, úprava stravy a techniky na vyriešenie psychosomatickej príčiny zdravotného problému nám dávajú do rúk prirodzené, prírodné, bezbolestné a neškodné prostriedky na pomoc takmer pri akomkoľvek zdravotnom probléme. Nie sme však kúzelníci. Množstvo našich klientov na sebe neustále pracuje, a preto si uvedomujú, že tými, ktorí musia vo svojom živote spraviť tieto zmeny, sú iba oni sami. Že my im môžeme poskytnúť komplexné detoxikačné i výživové poradenstvo a keď má o to klient záujem, tak mu v spoločnom rozhovore dokážeme nastaviť zrkadlo, aby uvidel, ako, kedy a prečo jeho problém vznikol a dáme mu do rúk nástroje na jeho odstránenie. Avšak občas prídu aj klienti, ktorí chcú iba „zázračnú vodičku“ alebo „mávnutie kúzelným prútikom“ a predstavujú si, že keď vyjdú dverami, ich problémy budú vyriešené. Mne samotnej kedysi dávno pri jednom z mojich zdravotných problémov pomohol liečiteľ. Energiou. Ale poznám nie jedného človeka, ktorému takáto liečba pomohla iba dočasne, pretože psychosomatickú príčinu, ktorá je podstatou každého zdravotného problému, musí pochopiť a vyriešiť každý sám (a takisto aj životné zmeny a zmenu stravovacích zvyklostí). Väčšinou však túto príčinu dokážeme uvidieť len s pomocou niekoho druhého, pretože na svoj vlastný príbeh máme tzv. „blind spot“ – slepú škvrnu, vďaka ktorej nevidíme to, čo je pre niekoho druhého zjavné.

Veľmi nás teší každý úsmev na tvári klienta, ktorý na začiatku nevidel ani svetielko na konci tunela. Verím, že aj tento článok vám pomôže zmeniť vaše postoje a presvedčenia, ktoré prispejú k podpore vášho zdravia.

Autor: Mgr. Karina Kurtová