laboratórne vyšetrenie
hladiny homocysteínu
s poradenstvom
k znižovaniu homocysteínu

konzultácia podľa
Germánskej novej medicíny
a koučing v oblasti uvoľňovania
emočných blokov

detoxikačné a výživové
poradenstvo
na podporu samouzdravovacích
systémov organizmu