Biorezonancia

 

Biorezonančná diagnostika:

Biorezonancia je bezbolestná diagnostická metóda. Princíp rezonančnej diagnostiky sa využíva v moderných prístrojoch už od zavedenia MRI – magnetickej rezonancie. Podobne využíva rezonanciu aj biorezonančná diagnostika. O biorezonančnej diagnostike nájdete na internete rôzne informácie, pre skeptikov uvádzame odkazy na články MUDr. Valeriána Valášeka, odborníka v oblasti rádiodiagnostiky: Diagnostika biorezonanciou a Princípy biorezonančnej diagnostiky a odkaz na článok Štúdie o účinnosti biorezonančnej metódy.

Na diagnostiku používame najnovšiu verziu špičkového biorezonančného prístroja Diacom Lite Freq. Je to certifikované viacúčelové meracie zariadenie, ktoré meria elektromagnetické pole nízkeho napätia a napätia elektromagnetických vĺn. Prístroj absolvoval všetky testy, vrátane elektromagnetickej bezpečnosti, neškodnosti voči životnému prostrediu a je úplne bezpečný voči ľuďom aj zvieratám.

Kontraindikácie:

Prístrojom nemôžu byť diagnostikovaní ľudia s kardiostimulátorom, epilepsiou a tehotné ženy. Pre všetkých ostatných je biorezonancia bezpečná.

Podmienky diagnostiky:

V deň merania nepiť alkoholické nápoje. Nejesť dve hodiny pred diagnostikou. Počas biorezonančnej diagnostiky je potrebné odložiť svoj mobilný telefón a zložiť kovové šperky (náušnice, retiazky, náramky, hodinky, piercingy, opasky) a okuliare.

Otázky na klienta:

Klienta sa pýtame na závažné chronické choroby a aktuálne potiaže, ako aj na bezprostredný cieľ, ktorý by chcel návštevou našej poradne dosiahnuť. Zároveň sa pýtame na lieky, ktoré pravidelne alebo dlhodobo užíva, ako aj na stravovacie zvyklosti a životný štýl, ktorý by mohol súvisieť s jeho aktuálnym zdravotným stavom.

Priebeh diagnostiky:

Počas merania na biorezonančnom prístroji sa cez špeciálne upravené zvukové slúchadlá vysielajú generované frekvencie, ktoré rezonujú s bioprúdmi ľudského tela a patogénov, tým sa tieto bioprúdy zosilňujú a cez citlivý snímač v slúchadlách sa snímajú a posielajú naspäť do prístroja Diacom. Tam sa analyzujú v počítači a zobrazujú sa na obrazovke. Frekvencie z klientovho tela sa porovnávajú so signálmi zdravého tela a s frekvenciami samostatných patogénov, ktoré sú uložené v prístroji.

Všetky bunky, tkanivá i orgány majú vlastný rozsah frekvencií. V prítomnosti patogénov sa tieto frekvencie menia. Prístroj Diacom je schopný určiť stupeň odchýlky od normy (t.j. od zdravého ľudského organizmu) a druh patogénov v tele: pomalé víryškodlivé baktérieparazity a plesne. Počas 30 minútovej diagnostiky prístroj skenuje všetky hlavné orgány. Sken organizmu je celotelový. Celý priebeh diagnostiky sleduje na obrazovke aj klient. Vidí postupne všetky telesné orgány na ilustračných záberoch, avšak so skutočným zobrazením problémových oblastí.

Terapia a odporúčania:

Po prevedení biorezonančnej diagnostiky vykonáme u klienta meta harmonizáciu najviac zaťažených orgánov - tzv. spätné frekvencie, ktorými je možné posilniť imunitný systém zvýšením energetickej bilancie buniek zaťaženého orgánu - a poskytneme klientovi detoxikačné a výživové poradenstvo na základe jeho výsledkov z biorezonančnej diagnostiky a jeho subjektívnych zdravotných potiaží. Častým a želaným následkom čistenia organizmu je aj zníženie alebo úplné odstavenie alopatických liekov, samozrejme po súhlase ošetrujúceho lekára, pretože našim záujmom je vrátiť klienta do plnohodnotného života.

Osvedčenia o absolvovaných školeniach v mikrobiológii: