Biorezonancia

 

Biorezonancia je bezbolestná diagnostická aj terapeutická metóda. V našej naturopatickej poradni poskytujeme biorezonančnú diagnostiku aj biorezonančnú terapiu – tzv. frekvenčnú terapiu plazmovým generátorom.

Biorezonančná diagnostika:

Princíp rezonančnej diagnostiky sa využíva v moderných prístrojoch už od zavedenia MRI – magnetickej rezonancie. Podobne využíva rezonanciu aj biorezonančná diagnostika. O biorezonančnej diagnostike nájdete na internete rôzne informácie, pre skeptikov uvádzame odkazy na články MUDr. Valeriána Valášeka, odborníka v oblasti rádiodiagnostiky: Diagnostika biorezonanciou a Princípy biorezonančnej diagnostiky.

Na diagnostiku používame najnovšiu verziu špičkového biorezonančného prístroja Diacom Lite Freq. Je to certifikované viacúčelové meracie zariadenie, ktoré meria elektromagnetické pole nízkeho napätia a napätia elektromagnetických vĺn. Prístroj absolvoval všetky testy, vrátane elektromagnetickej bezpečnosti, neškodnosti voči životnému prostrediu a je úplne bezpečný voči ľuďom aj zvieratám.

Kontraindikácie:

Prístrojom nemôžu byť diagnostikovaní ľudia s kardiostimulátorom, epilepsiou a tehotné ženy. Pre všetkých ostatných je biorezonancia bezpečná, presná a bezbolestná.

Podmienky diagnostiky:

V deň merania nepiť alkoholické nápoje. Nejesť aspoň dve hodiny pred diagnostikou. Počas biorezonančnej diagnostiky je potrebné odložiť svoj mobilný telefón a zložiť kovové šperky (náušnice, retiazky, náramky, hodinky, piercingy, opasky) a okuliare.  

Otázky na klienta:

Klienta sa pýtame na závažné chronické choroby a aktuálne potiaže, ako aj na bezprostredný cieľ, ktorý by chcel návštevou našej poradne vyriešiť. Zároveň sa pýtame na lieky, ktoré pravidelne alebo dlhodobo užíva, ako aj na stravovacie zvyklosti a životný štýl, ktorý by mohol súvisieť s jeho aktuálnym zdravotným stavom.

Priebeh diagnostiky:

Počas merania na biorezonančnom prístroji sa cez špeciálne upravené zvukové slúchadlá vysielajú generované frekvencie, ktoré rezonujú s bioprúdmi ľudského tela a patogénov, tým sa tieto bioprúdy zosilňujú a cez citlivý snímač v slúchadlách sa snímajú a posielajú naspäť do prístroja Diacom. Tam sa analyzujú v počítači a zobrazujú sa na obrazovke. Frekvencie z klientovho tela sa porovnávajú so signálmi zdravého tela a s frekvenciami samostatných patogénov, ktoré sú uložené v prístroji.

Všetky bunky, tkanivá i orgány majú vlastný rozsah frekvencií. V prítomnosti patogénov sa tieto frekvencie menia. Prístroj Diacom je schopný určiť stupeň odchýlky od normy (t.j. od zdravého ľudského organizmu) a druh patogénov v tele. Biorezonancia hľadá rôzne mikroorganizmy, ako sú baktérie, vírusy, plesne, chlamýdie, borélie, helicobacter, pesticídy, chemické látky atď., a tiež parazity, ako sú škrkavky, hlísty, motolice, zvieracie nákazy a pod.

Počas 40 minútového merania prístroj Diacom kontroluje všetky hlavné orgány. Kontrola organizmu je celotelová. Celý priebeh diagnostiky môže na obrazovke sledovať aj klient. Vidí postupne všetky telesné orgány na ilustračných záberoch, avšak so skutočným zobrazením miesta nákazy či problémových oblastí.

Vyhodnotenie: 

Po prevedení biorezonančnej diagnostiky klient dostanete správu s uvedenými záťažami mimo normy, detoxikačné poradenstvo aj výživové odporúčania a určíme individuálny terapeutický program.

Kontrola zdravotného stavu:

Prvá kontrola zdravotného stavu sa robí cca po 2 až 3 mesiacoch. Doba liečby, aj v závislosti na zdravotnom stave a disciplíne klienta, trvá od cca 3 mesiacov do cca 1 roku.

Častým a želaným následkom čistenia organizmu je aj zníženie alebo úplné odstavenie alopatických liekov, samozrejme po súhlase Vášho ošetrujúceho lekára, pretože našim záujmom je vrátiť klienta do plnohodnotného života.