Detoxikácia organizmu

Čo je detoxikácia:

Všetky nepriaznivé javy ako pomalé víry, škodlivé baktérie, plesne, parazity, ťažké kovy a chemikálie dokáže odstrániť detoxikácia organizmu. Súčasťou procesu detoxikácie je aj zmena stravy, doplnenie potrebných živín a odstránenie našich emočných konfliktovDetoxikácia pomáha telu zbaviť sa symptómov jednotlivých chorôb, ale hlavne rieši ich príčinu a nepotláča iba následky.

Čo sú toxíny:

Jedmi alebo toxínmi nazývame obrovské množstvo rozličných negatívnych vplyvov, ktoré sa v človeku hromadia a spôsobujú mu rôzne zdravotné problémy. To, čo však nazývame zdravotný problém alebo choroba, je v skutočnosti len prepracovaný ochranný systém nášho tela. Naše telo vždy pracuje v náš prospech a dokáže množstvo jedov odstrániť vlastnými silami.

Toxíny sa v tele hromadia nesprávnymi stravovacími návykmi, nedostatkom pohybu, vysokou hladinou stresu, negatívnymi myšlienkami či emóciami a ďalšími vplyvmi z okolitého prostredia – napr. z ovzdušia, z domova (farbivá, lepidlá), z kozmetiky, z jedla (konzervanty, umelé sladidlá, herbicídy, pesticídy, umelé hnojivá, dusičnany, lieky, ťažké kovy) aj z vody.

Postup detoxikácie:

Dĺžka detoxikácie je individuálna a závisí od konkrétneho stavu klienta. Na podporu imunity a naštartovanie samouzdravovacích systémov organizmu odporúčame vhodne zvolené prírodné detoxikačné preparáty. Pri závažnejších alebo chronických prípadoch odporúčame komplexný súbor detoxikačných aj výživových opatrení.

Okrem detoxikačných postupov klient dostáva stravovacie  odporúčania, ktoré vychádzajú z najnovších nutričných poznatkov. Zároveň je dôležité, aby klient doplnil chýbajúce živiny i vitamíny v prípade potreby aj vhodnými suplementami. Rovnako je žiadúce eliminovať tie zložky potravy, ktoré oberajú organizmus o energiu a nedávajú nášmu telu nič prospešné.

O detoxikácii aj o stravovaní ste už určite toho počuli a čítali veľa. Častokrát možno máte pocit, že si rôzne informácie protirečia. Dôležité však je, aby ste si uvedomili, že každý je individuálny, a preto nemožno dávať univerzálne rady. V našej naturopatickej poradni kladieme dôraz na to, aby sme každému poskytli len také rady, ktoré je schopný integrovať do svojho každodenného života.

Domáce očisty


Poznámka:
Nižšie uvedené postupy očistných kúr nie sú ani naším, ani lekárskym odporúčaním. Sú zaradené do nášho blogu ako doplnkové informácie k detoxikácii organizmu od rôznych autorov (Gennadij P. Malachov, Andreas Moritz, jogínske techniky). Ich prípadné použitie nesúvisí s poradenstvom a konzultáciami, ktoré poskytujeme v našej naturopatickej poradni.

Je dôležité dodržiavať správnu postupnosť očíst:

1. očista hrubého čreva
2. očista obličiek
3. očista pečene a žlčníku
Očista hrubého čreva - klystír

Očista hrubého čreva je prvým krokom každej očisty organizmu, ktorú chceme vykonať. Cez steny hrubého, ale predovšetkým tenkého čreva, sa vstrebávajú živiny, vitamíny a minerály. Okrem nich sa však do organizmu dostávajú aj toxíny a iné škodliviny. čítať celý článok

Očista obličiek

Hlavnou činnosťou obličiek okrem zbavovania sa nepotrebných, škodlivých a nadbytočných látok a regulácie vodnej rovnováhy v tele, je čistenie krvi. Obličky majú aj ďalší a veľmi dôležitý význam, a to, že regulujú pomer kyselín a zásad v organizme a zloženie v krvi. čítať celý článok

Očista pečene a žlčníku

Problémy so žlčníkom a  pečeňou sú jedny z najčastejších zdravotných problémov. Pečeň slúži ako chemická továreň v ktorej sa filtruje krv od toxických látok a detoxikuje organizmus. Žlčník, ktorý sa nachádza hneď pod pečeňou, slúži ako úložisko nazbieranej žlče. čítať celý článok

Očista kĺbov

Človek sa stravou zanáša soľami (anorganickými minerálmi), ktoré sa usadzujú v organizme - hlavne v kĺboch. Teplom (nad 42°C) sa organické minerály v potrave stávajú anorganickými, teda takými, ktoré organizmus do seba nevie prijať. čítať celý článok

Očista nosných dutín - džala néti

Nos je hlavným orgánom, cez ktorý prijímame energiu. Preto sa netreba čudovať, že jogíni, ktorí dýchajú čisto iba nosom, očiste čelných dutín venujú takú veľkú pozornosť. Keď jogín nemôže dýchať nosom, jednoducho si ho prepláchne a vyčistí technikou džala néti (nosovou sprchou). čítať celý článok

Chelácia - vylúčenie ťažkých kovov z tela

Slovo chelácia je termín pre vylúčenie ťažkých kovov, ktoré sa dostali do nášho organizmu. Medzi hlavné ťažké kovy, ktoré človeka pomaly likvidujú, patria ortuť, hliník, olovo, vápnik, kadmium, arzén, bárium, nikel a urán. čítať celý článok