Detoxikácia organizmu

 

Čo sú toxíny:

Jedmi alebo toxínmi nazývame obrovské množstvo rozličných negatívnych vplyvov, ktoré sa v človeku hromadia a spôsobujú mu rôzne zdravotné problémy. To, čo však nazývame zdravotný problém alebo choroba, je v skutočnosti len prepracovaný ochranný systém nášho tela. Naše telo vždy pracuje v náš prospech a dokáže množstvo jedov odstrániť vlastnými silami. Choroba je však varovný signál nášho organizmu, že sme niečo nerobili správne a je potrebné sa zamyslieť, čo sa nám naše telo snaží povedať. Toxíny sa v tele hromadia nesprávnymi stravovacími návykmi, nedostatkom pohybu, vysokou hladinou stresu, negatívnymi myšlienkami či emóciami a ďalšími vplyvmi z okolitého prostredia – napr. z ovzdušia, z domova (farbivá, lepidlá), z kozmetiky, z jedla (konzervanty, umelé sladidlá, herbicídy, pesticídy, umelé hnojivá, dusičnany, lieky, ťažké kovy) aj z vody.

Prečo detoxikovať organizmus:

Všetky nepriaznivé javy ako pomalé víry, škodlivé baktérie, plesne, parazity a ďalšie toxíny dokáže odstrániť detoxikácia organizmu. Súčasťou procesu detoxikácie je aj zmena stravy, doplnenie potrebných živín a odstránenie našich emočných konfliktov. Detoxikáciou pomáhame svojmu telu zbaviť sa symptómov jednotlivých chorôb, ale hlavne riešime ich príčinu a nepotláčame iba následky.

Ako zisťujeme toxíny v tele:

Hladinu zanesenia jednotlivých orgánov tela zisťujeme v našej poradni biorezonančnou diagnostikou prístrojom Diacom Lite Freq. Tento prístroj je schopný určiť stupeň odchýlky od normy (t.j. od zdravého ľudského organizmu) a druh patogénov v tele (pomalé víry, škodlivé baktérie, parazity, plesne a iné). Všetky bunky, tkanivá a orgány majú vlastný rozsah frekvencií. V prítomnosti patogénov sa tieto frekvencie menia. Diacom Lite Freq porovná frekvencie zistené z klientovho organizmu s frekvenciami zdravých orgánov a s frekvenciami patogénov, ktoré sa nachádzajú v rozsiahlej databáze prístroja.

Priebeh detoxikácie:

prírodná detoxikácia NitraPo prevedenej diagnostike vám následne vieme odporučiť vhodné detoxikačné postupy. Dĺžka detoxikácie je individuálna a závisí od konkrétneho stavu klienta a jeho zaťaženia patogénmi. Na odstránenie patogénov, podporu imunity a naštartovanie samouzdravovacích systémov organizmu odporúčame vhodne zvolené a správne nadávkované prírodné detoxikačné preparáty. Pri závažnejších alebo chronických prípadoch odporúčame komplexný súbor detoxikačných aj výživových opatrení a následne odstránenie zbytkových záťaží frekvenčnou terapiou plazmovým generátorom. Okrem detoxikačných postupov klient dostáva výživové odporúčania, ktoré vychádzajú z najnovších poznatkov nutričnej vedy.

Na základe našich skúseností vieme, že úspech očisty organizmu spočíva v správnom zvolení detoxikačných prípravkov a ich dávkovania. Zároveň je dôležité, aby klient doplnil chýbajúce živiny i vitamíny stravou a v prípade potreby aj vhodnými vitamínovými suplementami. Rovnako je žiadúce eliminovať tie zložky potravy, ktoré takpovediac "kŕmia" patogény, oberajú organizmus o energiu a nedávajú nášmu telu nič prospešné.

O detoxikácií aj o stravovaní ste už určite toho počuli a čítali veľa. Častokrát možno máte pocit, že si rôzne informácie protirečia. Dôležité však je, aby ste si uvedomili, že každý je individuálny, a preto nemožno dávať univerzálne rady. Preto sa do ničoho nepúšťajte, pokiaľ nepoznáte spôsob užívania, dávkovanie a predovšetkým vhodnosť daného prípravku (alebo stravovania) pre vás. Máte príliš veľkú cenu na to, aby ste so sebou experimentovali. V našej naturopatickej poradni kladieme dôraz na to, aby sme každému poskytli len také rady, ktoré je schopný integrovať do svojho každodenného života.