Psychologika

 

Ako poradcovia v oblasti celostného zdravia a zdravého životného štýlu využívame metódu, ktorú sme nazvali PSYCHOLOGIKA. Naša metóda je syntézou viacerých známych či menej známych postupov na identifikáciu a odstraňovanie emocionálnych blokov, vystavaná v logickej štruktúre a vo vzájomnej synergii. Vrámci tejto metódy využívame všetky dostupné zdroje pre nachádzanie vnútorných emocionálnych konfliktov ak je „dôvodné podozrenie“, že duševná príčina je zjavná alebo je o takúto konzultáciu zo strany klienta záujem. Naša metóda sa týka výlučne poradenstva a nie terapie či liečenia.

Pretože nachádzanie príčinnej podmienenosti choroby z hľadiska prvotného vyvolávajúceho konfliktu je niekedy mimoriadne obtiažne, dobrou alternatívou je vytypovanie emocionálneho vzorca, podľa ktorého sa človek správa a prejavuje v stresových situáciách. V prípade ak sú tieto vzorce vyvolané nesprávnymi vedomými či podvedomými presvedčeniami, je možné ich identifikovať a „preprogramovať“.

Viac informácií o psychosomatických príčinách zdravotných problémov, našej metóde a nami používaných postupoch sa môžete dočítať v ebooku Celostné zdravie, ktorý sme pre vás pripravili na stiahnutie zdarma v pdf forme:

ebook Celostné zdravie