Psychosomatika - Emočný kľúč

Veľmi často sú prvotnou príčinou ochorenia emocionálne konflikty, ktoré znižujú imunitnú odpoveď a narúšajú homeostázu vnútorného prostredia organizmu.

Emócie sú fyziologickým zážitkom pocitu. Paradoxom je, že čím viac sa dištancujeme od svojich emócií - teda čím menej ich telesne a verbálne prežívame - tým viac sa kompenzujú na fyzickej úrovni v podobe chorôb. Takéto ochorenia môžeme nazvať psychosomatickými.

Tento názov pochádza z gréčtiny: slovo „psyché“ znamená dušu a „soma“ znamená telo. Psychosomatika je teda náukou o vzájomnom pôsobení duševných a telesných procesov pri vzniku a liečení chorôb.

Naša metóda - EMOČNÝ KĽÚČ - je syntézou viacerých techník a postupov na identifikáciu a uvoľňovanie emočných blokov. Cieľom konzultácie metódou EMOČNÝ KĽÚČ je identifikovať emocionálny konflikt resp. psychosomatickú príčinu Vášho ochorenia a poskytnúť Vám poradenstvo a koučing v oblasti uvoľňovania emočných blokov.

Metóda EMOČNÝ KĽÚČ pozostáva z:

  • konzultácie psychosomatických súvislostí emocionálych konfliktov a konkrétnych zdravotných problémov,
  • identifikácie emocionálneho konfliktu a bližšej špecifikácie času a príčiny jeho vzniku,
  • poskytnutia rád a techník pre odblokovanie uviaznutej emócie a k zvládaniu stresových faktorov, ktoré môžete používať aj doma.

Čo je podstatou metódy EMOČNÝ KĽÚČ:

Psychosomatické súvislosti emocionálnych konfliktov systematizovala a charakterizovala ako prírodný - teda biologický - zákon Nová medicína (GNM). Sú odvodené v príčinnom slede od charakteru vnútorne prežívaného emocionálneho konfliktu, cez k nim priradené konkrétne časti mozgu ako „riadiacej jednotky“ a z toho vyplývajúceho somatického prejavu konkrétneho chorého orgánu.

Viac o Novej medicíne sa dozviete v článku s videami v našom blogu tu: CHCEM VEDIEŤ VIAC

Emocionálny konflikt, ktorý je príčinou daného ochorenia, je možné vyhľadať v nasledovných časových obdobiach:

  1. emocionálne traumy cca 12 mesiacov pred objavením ochorenia,
  2. traumy rodičov prežité počas 9 mesiacov pred oplodnením až do 1 roku veku dieťaťa,
  3. tzv. genogram, ktorý ukazuje vzťahy medzi rodinnými príslušníkmi v zmysle rodinných väzieb, ale predovšetkým dôležité udalosti, ktoré môžu spôsobiť psychologické problémy u toho-ktorého potomka s následnými somatickými prejavmi (teda ochorením).

Viac o prepojení emócií a fyzických chorôb sa dozviete v článku s videami v našom blogu tu: CHCEM VEDIEŤ VIAC

Každý z nás má častokrát pri pohľade na vlastný život tzv. „blind spot“ (doslovný preklad z angličtiny - slepá škvrna), čo znamená, že nevieme uvidieť príčinu toho, čo sa nám deje. „Blind spot“ je väčšinou príčinou toho, prečo sa nám opakujú v živote tie isté prekážky, problémy, choroby. Nedokážeme sa pozrieť na vlastný príbeh z nadhľadu alebo z iného uhľa, vidieť ho z inej perspektívy a v širších súvislostiach.

Pri práci konzultantov celostného zdravia častokrát vnímame, že klient väčšinou nevidí psychosomatickú príčinu svojho zdravotného problému. Preto sme  - ako konzultanti v oblasti celostného zdravia a zdravého životného štýlu - vytvorili našu vlastnú metódu EMOČNÝ KĽÚČ, ktorá je syntézou viacerých známych či menej známych techník a postupov na identifikáciu a uvoľňovanie emočných blokov, vystavanú v logickej štruktúre a vzájomnej synergii.