Biorezonancia a frekvenčná terapia

V médiách a v rôznych diskusiách sa často vedú polemiky o transparentnosti údajov získaných biorezonančnou diagnostikou a o účinnosti frekvenčnej terapie. S takýmito otázkami sa obracajú klienti aj na nás, preto v nasledujúcom článku odpovedáme všetkým, ktorých táto téma zaujíma. V našej poradni využívame na diagnostiku najnovšiu verziu špičkového biorezonančného prístroja Diacom Lite Freq. Týmto prístrojom vieme zistiť energetické zaťaženie jednotlivých orgánov tela a zároveň aj prítomné patogény – najmä Čítať viac

MUDr. Marián Valášek: Princípy biorezonančnej diagnostiky

Biorezonančný prístroj Samotný prístroj bol vyvinutý v Rusku a na jeho ďalšom update sa neustále pracuje pod záštitou ruskej akadémie vied. Firma Diacom, ktorá aj do našich krajín prístroje najviac distribuuje, pokročila v ich vývoji natoľko, že má dosť podrobne prepracovanú diagnostickú aj terapeutickú zložku so stále sa rozširujúcou databázou známych ochorení a patogénov. Tieto update sú potom zmyslom neustálych školení medicínsky vzdelaných doktorov s titulmi MUDr. a poniektorých aj Čítať viac

MUDr. Marián Valášek: Diagnostika biorezonanciou

Elektromagnetické kmity sú najdôležitejšími silami v prírode. Už tradičná východná medicína vnímala živé organizmy ako telá, v ktorých prúdi po dômyslených dráhach energia (napr. v Oriente nazývaná čchi) a zjednodušene povedané možno potom aj zdravie definovať ako rovnováhu energií v tele a choroby ako jej nerovnováhu. Zákonitosť medzi hmotou a energiou vyjadril v novoveku matematicky samotný Einstein jednoduchou rovnicou. Na princípe existencie elektromagnetického tela v rámci toho viditeľného – hmotného, Čítať viac