Štúdie o účinnosti biorezonančnej metódy

Autor: Hans Brügemann, vedúci inštitútu regulačnej medicíny, Gräfeling pri Mníchove Nemecko Úvod V rámci dôkazu účinnosti liekov a medicínskych prístrojov sa v dnešnej dobe často používa Termín „Evidence-Based Medicine“ (ďalej EBM). Tento Termín popisuje stupeň vedeckej preukázateľnosti a výpovednej hodnoty. Dôkazný charakter sa vzťahuje na metódu poznania, najmä na usporiadanie vedeckej štúdie, dnes taktiež nazývanej „design“. Pre roztriedenie úrovne preukázateľnosti sú navrhnuté rôzne schémy. Tu citujeme 8-stupňovú schému podľa American Hearth Association (AHA): Klasifikácia „Level Čítať viac

Biorezonancia

V médiách a v rôznych diskusiách sa často vedú polemiky o transparentnosti údajov získaných biorezonančnou diagnostikou. S takýmito otázkami sa obracajú klienti aj na nás, preto v nasledujúcom článku odpovedáme všetkým, ktorých táto téma zaujíma. V našej poradni využívame na diagnostiku najnovšiu verziu špičkového biorezonančného prístroja Diacom Lite Freq. Týmto prístrojom vieme zistiť energetické zaťaženie jednotlivých orgánov tela. Je však dôležité, aby naturopatický poradca vysvetlil klientovi, že používanými prístrojmi sa Čítať viac

MUDr. Marián Valášek: Princípy biorezonančnej diagnostiky

Biorezonančný prístroj Samotný prístroj bol vyvinutý v Rusku a na jeho ďalšom update sa neustále pracuje pod záštitou ruskej akadémie vied. Firma Diacom, ktorá aj do našich krajín prístroje najviac distribuuje, pokročila v ich vývoji natoľko, že má dosť podrobne prepracovanú diagnostickú aj terapeutickú zložku so stále sa rozširujúcou databázou známych ochorení a patogénov. Tieto update sú potom zmyslom neustálych školení medicínsky vzdelaných doktorov s titulmi MUDr. a poniektorých aj Čítať viac

MUDr. Marián Valášek: Diagnostika biorezonanciou

Elektromagnetické kmity sú najdôležitejšími silami v prírode. Už tradičná východná medicína vnímala živé organizmy ako telá, v ktorých prúdi po dômyslených dráhach energia (napr. v Oriente nazývaná čchi) a zjednodušene povedané možno potom aj zdravie definovať ako rovnováhu energií v tele a choroby ako jej nerovnováhu. Zákonitosť medzi hmotou a energiou vyjadril v novoveku matematicky samotný Einstein jednoduchou rovnicou. Na princípe existencie elektromagnetického tela v rámci toho viditeľného – hmotného, Čítať viac