MUDr. Jan Šula: Mechanistická medicína už došla na svoj koniec

„Neexistuje neléčitelná nemoc, je jen neléčitelný pacient,“ říká Jan Šula, světoběžník, jenž střídavě žije v Říme a v Andoře a v Česku konzultuje pro lékaře ve skupině okolo sdružení Endala. MUDr. Jan Šula byl jako první Čech přijat do britské Královské lékařské společnosti, což mu otevřelo dveře na ruská i americká pracoviště zabývající se výzkumem regulační funkce peptidů. „Zajímá mě, jak se duše projevuje ve hmotě,“ říká. V terapii to pro něj znamená, že pacienta nikdy neléčí sám, Čítať viac