Koronavírus – samopotvrdzujúce sa proroctvo

Aby sme predišli akýmkoľvek nedorozumeniam, začneme tento článok prehlásením, že dôvodom jeho napísania je jednoznačná podpora všetkých vecných opatrení prijatých na zamedzenie šírenia koronavírusu a zároveň výzva na ukončenie šírenia paniky, poplašných správ, mystifikácií a hoaxov ohľadne koronavírusu, nech je to kýmkoľvek, najmä však autoritami, či už skutočnými alebo domnelými. Výrok, že takéto správanie je samopotvrdzujúcim sa proroctvom, pochopíte, keď vám vysvetlíme psychosomatické súvislosti epidémií, akou je koronavírus alebo aj Čítať viac

Germánska nová medicína (GNM)

Psychosomatika je náuka o vzájomnom pôsobení duševných a telesných procesov pri vzniku a liečení chorôb. Mohlo by sa preto zdať, že vplyv emócií na ľudský organizmus je náhodný a nepredvídateľný a v žiadnom prípade ho nemôžeme exaktne posudzovať. Ak zároveň definujeme slovo exaktný ako vedecky presný, dôkladný, dokonalý, bezchybný – teda ako systém či štruktúru, ktorá má vypracovanú presnú metódu, tak exaktnosť sa týka predovšetkým prírodných vied a nie je Čítať viac