Vedci zistili, že herpes vírusy vplývajú na Alzheimerovu chorobu

Lekári majú podľa najnovších výskumov informácie, ktoré naznačujú, že niektoré z herpes vírusov zohrávajú dôležitú úlohu pri Alzheimerovej chorobe. Výsledky, založené na testoch mozgového tkaniva od takmer 1000 ľudí zistili, že dva kmene herpetického vírusu boli v mozgoch tých, ktorí mali Alzheimerovu chorobu v rannom štádiu. Sam Gandy, profesor neurológie z New Yorku, ktorý je spoluautorom tejto štúdie, povedal, že tím bol spočiatku prekvapený a skeptický ohľadom výsledkov založených na mozgovom tkanive celkovo 622 mozgov s príznakmi Alzheimerovej choroby a 322 zdravých mozgov. „Nechceli sme hľadať vírusy, ale vírusy nám bili do očí,“ povedal Ben Readhead, odborný asistent a vedúci autor štúdie.

V štúdii uverejnenej v časopise Neuron vedci tvrdia, že našli silné dôkazy, ktoré naznačujú, že dva kmene ľudského herpes vírusu (HHV6 a HHV7) môžu prispieť k ochoreniu, ktoré zbavuje ľudí ich pamäte a kognitívnych funkcií. Mozgy s Alzheimerovou chorobou mali hladiny vírusov až dvojnásobne vyššie ako ľudia, ktorí nemali túto chorobu. Niektorí vedci už dlho verili, že vírusy zohrávajú úlohu pri vývoji Alzheimerovej choroby. Jednou z najvýznamnejších teórií je, že Alzheimerova choroba môže začať v mozgu ako reakcia na vírus. „Toto je najpresvedčivejší dôkaz, ktorý bol kedy prezentovaný a poukazuje na úlohu vírusu v progresii Alzheimerovej choroby,“ povedal Dr. Sam Gandy.

Vedci upozorňujú, že ľudia by sa nemali znepokojovať ich objavom. Asi 90% dospelých je do veku 50 rokoch vystavených herpetickým vírom, avšak nie u všetkých z nich sa rozvinie demencia. Neskôr potvrdili prepojenie Alzheimera s herpetickými vírmi tri ďalšie štúdie, ktoré boli nedávno publikované v Journal of Alzheimer’s Disease. Ruth Itzhaki, profesor na University of Manchester vo Veľkej Británií, je autorom ďalších takýchto štúdií. Podľa jednej z nich ľudia, ktorí majú akútnu infekciu vírusom Varicella-zoter, majú vyššie riziko demencie. V poslednej štúdií Itzhaki vyšetrili 8 362 ľudí vo veku 50 rokov a starších, ktorí boli infikovaný vírusom herpes simplex (HHV 1 a HHV 2), ako aj kontrolnú skupinu 25 086 zdravých ľudí zodpovedajúceho veku. Tieto dve skupiny boli sledované takmer desať rokov od roku 2001 do roku 2010. V skupine s vírusom herpes simplex (ktorý spôsobuje opary) bolo riziko demencie viac ako 2,5-krát vyššie ako u kontrolnej skupiny.

Či už je u ľudí s Alzheimerovou chorobou prítomný jeden z vyššie menovaných herpetických vírov, alebo sú prítomné všetky, tieto štúdie poskytujú dôkazy o súvislosti medzi prítomnosťou herpetických vírusov v organizme a Alzheimerovou chorobou.

Zdroj: theguardian.com (21. 06. 2018), cnn.com (21. 06. 2018), medicalnewstoday.com (15. 07. 2018)
Autor: Hannah Devlin, Jenn Christensen, Ana Sandoiu
Preklad: Mgr. Karina Kurtová